O nas

O nas

Smo trije mladi Slovenci, ki se zavedamo pomena pridobivanja novega znanja in krepitve kognitivnih sposobnosti. Kot šolarji smo morali nenehno analitično razmišljati, izzivati svoj spomin in iskati rešitve na različnih področjih – glasbe, matematike, znanosti, družboslovja, športa ... Čeprav je šolski sistem razvijal naše znanje in spretnosti na različnih področjih, smo se kot vsi ostali šolarji osredotočili na področja, ki so nam šla najbolje in so nas najbolj zanimala – medicina, psihologija in mehatronika. Sčasoma smo opazili, da izgubljamo možnosti za napredek na drugih področjih. 

Čeprav začetek šolanja zajema širok spekter ved in dejavnosti, je otroke posebej zahtevno motivirati za dejavnosti, v katerih so manj spretni. Zato smo razmišljali, kako bi otroke že zgodaj navdušili za različna področja, kar bi jim olajšalo šolanje in odprlo možnosti za naprej. Želeli smo pretvoriti šolsko snov v igre, ki bi otrokom omogočile aktivno in zabavno učenje skozi igro na domu

Rešitev smo našli v ustvarjanju zabavnih in privlačnih dejavnosti, ki krepijo naše raznolike sposobnosti. S preusmerjanjem pozornosti od pametnih naprav in ustvarjanjem igrivih kognitivnih izzivov smo zasnovali Mentacube – serijo kock, ki spodbujajo matematične sposobnosti, urijo spomin, razvijajo glasbene sposobnosti in še kaj. Z njimi je krepitev raznolikih kognitivnih sposobnosti z igro na dosegu roke. 

Poslanstvo

S serijo kock Mentacube želimo osvojiti več ciljev:

  • Z igro krepiti raznolike kognitivne sposobnosti. 

Danes je izbira kvalitetne igrače postala pravi izziv. Na trgu je na milijone igrač in ponudnikov, zato je staršem in skrbnikom res težko presojati, s katero igro lahko spodbudijo otrokov in mladostnikov razvoj. Z Mentacube si želimo poudariti, da je lahko igra - nekaj zabavnega in motivirajočega - tudi način za krepitev raznolikih sposobnosti.

  • Preusmeriti pozornost otrok in mladostnikov iz računalniških in mobilnih ekranov.

Koronavirus je v zadnjem letu in pol le še okrepil zasvojenost in potrebo po računalnikih in mobilnih telefonih. Že otroci in mladostniki tako na računalnikih preživijo ure in ure svojega časa, kar zmanjšuje njihove sposobnosti ohranjanja pozornosti, veča možnost za razvoj kratkovidnosti, slabša optimalen razvoj motorike in posameznike ohromi pri sklepanju novih socialnih stikov. Z Mentacube želimo poudariti, kako pomembno je, da otroci vsaj delež prostega časa preživijo brez računalniških zaslonov.

  • Motivirati otroke za pridobivanje spretnosti na različnih področjih.

Čeprav šolski sistem zajema zelo raznolika področja in krepitev različnih spretnosti, je otroke in mladostnike težko motivirati za delo na področjih, na katerih so manj spretni ali pa se jim ne zdijo zanimiva. Z razvojem serije kock Mentacube - matematične kocke (MathCUBE), spominske kocke (MemoryCUBE) in drugih, želimo otrokom in mladostnikom približati neljube predmete in jih motivirati za učenje.

  • Ponuditi zabavne izzive tudi za mladostnike, odrasle in starostnike, saj so te izredno pomembno za ohranjanje kognitivnih sposobnosti s starostjo.

Vsak izmed nas je izbral eno ali dve področji, na katerih dela celo življenje. Mladostniki se usmerijo že pri izbiri fakultete, odrasli pa se velikokrat ustalijo v nekem poklicu, ki jih naredi strokovnjake na tistem specifičnem področju. Vendar je za ohranjanje kognitivnih sposobnosti v starosti zelo pomembno, da smo ves čas aktivni na raznolikih področjih. Novi izzivi za naše možgane, kot so reševanje enačb, spominske naloge ali sklepanje o naravoslovnih značilnostih, ohranjajo naše miselne spretnosti. Z Mentacube želimo tudi odrasle in starostnike navdušiti za zabavno reševanje miselnih izzivov, in jim pri tem pomagati, da ohranjajo svoje spretnosti reševanja miselnih problemov, sprejemanja odločitev in kritičnega mišljenja. 

Vizija

S serijo kock Mentacube želimo predvsem otrokom ponuditi kreativno in zabavno reševanje izzivov za krepitev spretnosti pri različnih šolskih predmetih. Čeprav je trenutno glavni vir pridobivanja znanja in spretnosti računalnik in mobilni telefon, želimo pokazati, da lahko brez zaslonov in interneta usvajamo in krepimo raznolike spretnosti. 

Prav tako želimo mladostnike, odrasle in starostnike osveščati, kako pomembno je uriti svoje spretnosti na različnih področjih, saj z zmanjšano aktivnostjo tudi hitro izgubljamo določene spretnosti, ki smo jih pridobili v otroštvu.

naroči MathCUBE