Učenje z igro, kaj je to?

Učenje z igro je aktivna tehnika učenja, pri kateri se med igro otroci učijo specifičnih spretnosti. Tak način igre in učenja spodbuja kritično razmišljanje in spretnosti reševanja problemov. Učenje z igro prav tako spodbuja otrokovo željo po raziskovanju in odkrivanju. To otroka motivira, da obvladajo svoje okolje, povečajo svojo osredotočenost in koncentracijo. Povedano drugače - učenje z igro ni le zabavno, ampak ima poseben namen.


Pedagogika učenja z igro je utemeljena na igranju, ki je usmerjeno k določenim učnim ciljem, ter oblikovanju dejavnosti, ki se ujemajo z vsebino in cilji učnega načrta. Otrokom se zaupa, da bodo sami usmerjali svoje učenje, vendar z ustrezno podporo svojih učiteljev pri doseganju določenih ciljev.


Tudi starejšim učencem lahko učenje z igro veliko doprinese. Medtem ko imajo starejši učenci in njihovi učitelji morda več kurikularnih zahtev kot mlajši učenci, ima igrivo učenje še vedno pomembno vlogo - še bolj lahko učence motivira in jim predstavi snov na drugačen način. 


Tudi MathCUBE lahko uporabimo pri učenju z igro. Otrokom lahko predstavimo pojem količine, različnih matematičnih operacij, enačb, neznank in še mnogo drugih matematičnih pojmov. 

V prejšnji objavi na blogu si lahko berete več o zabavnem učenju.