Učenje bi moralo biti zabavno

Vsi otroci bi morali imeli možnost pridobivati izkušnje poučevanja in učenja, ki izvirajo iz samomotivacije, ki so manj obremenjene, vesele in primerne sodobnemu svetu. Otrokom bi morali pustiti, da se učijo v svojem tempu v zelo naravnem okolju. Poučevanje ne bi smelo biti proces posredovanja informacij, navodil in virov; namesto tega bi bilo treba ustvariti vzdušje samostojnega učenja, kjer so otroci motivirani za učenje. Cilj poučevanja bi moralo biti razvijanje radovednosti, analize, razumevanja in kritičnega mišljenja, ki vodijo v samoučenje. 

Zato predstavljamo MathCUBE; ki otrokom omogoča samoiniciativno, samomotivirano dejavnost, s katero se učijo trenirati spomin, pridobivajo nove strategije računanja in sami lahko opazujejo svoj napredek.

V prejšnji objavi na blogu si lahko preberete več o tem, kako lahko starejši trenirajo delovni spomin.