Kako se razvijajo matematične spretnosti?

Matematične spretnosti so del širšega spleta veščin, ki jih otroci razvijajo v zgodnjih letih - vključno z jezikovnimi, motoričnimi in socialnimi spretnostmi. Raziskovalci so pokazali, da so matematične spretnosti ob vstopu v šolo zelo močni napovedovalci splošnega šolskega uspeha.

Zato je zelo pomembno, da se vaš otrok že zgodaj uči matematike in razvija zanimanje za predmet skozi vsakodnevne rutine in igro. Razlike med otroki v njihovem matematičnem znanju so predvsem posledica razlik v izpostavljenosti matematičnim aktivnostim in jeziku, povezanem z matematiko doma, v programih zgodnjega izobraževanja in/ali v domačih okoljih.

MathCUBE je lahko zato ob nadzoru in spodbudi staršev odlična priložnost za predstavljanje koncepta števil, razumevanje osnovnih številskih operacij in razvijanje drobne motorike pri pritiskanju gumbov in obračanju kocke.