Intervju z ustvarjalci Mentacube na portalu Vibe247

Intervju je objavljen na spletnem portalu vibe247.net. V intervjuju so ustvarjalci predstavili vizijo in razloge za začetek ustvarjanja serije kreativnih iger Mentacube.

Matej Žnidarič, zagnan in izredno podjetniško naravnan študent zadnjega letnika medicine, Alen Kolman, mehatronik z analitičnim pristopom in močnim čutom za podrobnosti, in Nera Božin, doktorica razvojne psihologije z znanjem o razvijanju kognitivnih spretnosti, so med časom, ko se je pričel širiti virus, ostali doma in spoznali, da večino svojega časa preživimo pred zasloni. Ugotovili so, da ljudje premalo delamo na razvoju spretnosti iz različnih področjih. Združili so svoja znanja, entuziazem in energijo ter razvili zanimivo, obenem pa koristno in zabavno serijo iger Mentacube, ki bi pomagale razvijati različna področja kognitivnega razvoja.

Komu je MathCUBE namenjen?

MathCUBE je namenjen trem ciljnim skupinam. V prvi vrsti otrokom in mladostnikom, ki že poznajo seštevanje, odštevanje, deljenje in množenje, vendar bi radi svoje znanje nadgradili in se dodatno motivirali za matematične izzive.

Namenjen je tudi odraslim, ki si želijo napredovati in ohranjati svoje spretnosti pri upravljanju s števili, logičnem razmišljanju in reševanju problemov.

Namenjen je tudi starostnikom, ki želijo z uporabo matematične kocke ohranjati svoje kognitivne spretnosti in se spoprijeti z novimi izzivi.”

Kaj razvijamo z MathCUBom?

“Z uporabo matematične kocke predvsem izboljšujemo svoje kognitivne sposobnosti.

Ker uporabljamo števila in računske operacije, krepimo razumevanje matematičnih konceptov in logično razmišljanje. Z reševanjem enačb pa spodbujamo spomin in krepimo sposobnosti reševanja problemov.

Koristno torej združujemo z zabavo in socialnimi stiki.

MathCUBE je igra, ki nas ob vsakem uspehu nagradi. Napredek nas motivira in zabava, saj nam nekoč težki izračuni postajajo vedno lažji. Prav tako pa lahko kocko uporabljamo z drugimi – za tekmovanja hitrostnega računanja, tekmovanja računanja s čim več računskih operacij, in še mnogo drugih socialnih iger.”

Kaj je cilj igre?

“Cilj igre je uporabiti kar največ računskih operacij pri izračunu ciljen številke na zaslonu.”

Kako ste sploh prišli do ideje, razviti takšno kocko?

“Ideja je bila v prvi vrsti usmerjena na otroke. Čeprav začetek šolanja zajema širok spekter ved in dejavnosti, je otroke posebej zahtevno motivirati za dejavnosti, v katerih so manj spretni. Zato smo razmišljali, kako bi otroke že zgodaj navdušili za različna področja, kar bi jim olajšalo šolanje in odprlo možnosti za naprej. Želeli smo pretvoriti šolsko snov v igre, ki bi otrokom omogočile aktivno in zabavno učenje skozi igro na domu.

Ob razvoju MathCUBE pa smo spoznali, da imajo lahko tudi odrasli in starostniki veliko koristi in zabave z uporabo kocke.”

Ali je MathCUBE vaš izum?

MathCUBE je popolnoma naš izum. S serijo kock Mentacube, ki smo jih že razvili, želimo predvsem otrokom ponuditi kreativno in zabavno reševanje izzivov za krepitev spretnosti pri različnih šolskih predmetih. Čeprav je trenutno glavni vir pridobivanja znanja in spretnosti računalnik in mobilni telefon, želimo pokazati, da lahko brez zaslonov in interneta ustvarjamo in krepimo raznolike spretnosti.

Našo vizijo in produkte želimo najprej predstaviti v Sloveniji, z investitorjem pa bi se želeli razširiti še na globalni trg.”

prejšnji objavi na blogu si lahko preberete več o tem, zakaj je matematika tako pomembna.