Blog

 • Učenje bi moralo biti zabavno

  Vsi otroci bi morali imeli možnost pridobivati izkušnje poučevanja in učenja, ki izvirajo iz samomotivacije, ki so manj obremenjene, vesele in prim...
 • Tudi starejši lahko trenirajo delovni spomin

  Raziskave kažejo, da nikoli ni prepozno, da začnete izboljševati svoj delovni spomin.
 • Zakaj ravno matematična igra?

  Matematika je najboljša vaja za možgane, saj z vadbo dokazano razvija vaše analitično in logično mišljenje, olajša proces odločanja in reševanja pr...
 • Kako lahko starejši izboljšajo svoje kognitivne sposobnosti?

  S staranjem se mnoge naše kognitivne sposobnosti zmanjšujejo. Te vključujejo okvare kratkoročnega delovnega spomina, manjšo hitrost obdelave infomacij, slabši priklic informacij, slabšo pozornost in zmožnost reševanja težav.
 • Družaben in pozitiven pristop k matematiki

  Naš izobraževalni sistem išče matematično pismenost, vendar učencev ne spodbuja k družabni uporabi, kar otroke ne motivira.
 • Zakaj so kognitivne spretnosti pomembne?

  Kognitivne spretnosti so temeljne spretnosti, jih uporabljamo pri logičnem razmišljanju, branju, učenju, pomnjenju, odločanju in vzdrževanju pozorn...
 • Krepitev spomina z MathCUBE

  Dober spomin je koristno orodje za vsakega. Dobre spominske sposobnosti pomagajo posamezniku pri šolanju, opravljanju nalog in vsakodnevnih opravilih. 
 • Intervju z ustvarjalci Mentacube na portalu Vibe247

  Intervju z ustvarjalci Mentacube.
 • Zakaj je matematika tako pomembna?

  Trdni temelji v matematiki in znanosti razvijajo in izpopolnjujejo sposobnosti postavljanja hipotez, oblikovanja poskusov in kontrol, analize podatkov,...
 • Kako se razvijajo matematične spretnosti?

  MathCUBE je lahko zato ob nadzoru in spodbudi staršev odlična priložnost za predstavljanje koncepta števil, razumevanje osnovnih številskih operacij in razvijanje drobne motorike pri pritiskanju gumbov in obračanju kocke.